Yhdessä kohti tähtiä- nerokkaita tapoja saada terveydenhuolto loistamaan

Miksi kannattaa osallistaa henkilöstöä terveydenhuollossa?

Osallistamisella on vaikutuksia yhteisöllisyyteen, työn hallintaan, työilmapiiriin, hoitoprosesseihin, hoidon jatkuvuuteen ja jopa potilasturvallisuuteen. Yhteisöllisyys on käsin kosketeltavaa kun työntekijän ääni ja kokemus työstä tuodaan mukaan työn sisällön kehittämiseen. Miten monta kertaa olet kuullut tai ollut mukana hyvissä kahvipöytäkeskusteluissa tai kuullut utopistisiksikin leimattuja tulevaisuuden ajatuksia työkaverilta tai alaiselta? Juuri näistä ajatuksista syntyy ne parhaimmat ja pysyvimmät muutoksetkin kun niitä yhdessä viilataan. Työntekijä onkin varsinainen kokemusasiantuntija omassa työssään.

Henkilöstön osallistamisen työkalut

Teknologia ja tekniset työkalut lisäävät kummasti osallistamista. Ajattelepa esimerkiksi Teamsin tuomaa lisävoimaa yhteisöllisyyteen; nyt myös Perttu ja Marjatta toisesta työpisteestä voivat osallistua henkilöstön yhteiseen kokoukseen vaikka eivät ole samoissa tiloissa kun muut. Tiedottaako joku henkilöstön sisällä akuutista muutoksesta työpisteessä sähköisen keskustelualustan avulla? Olisiko tämä ollut mahdollista ilman yhteistä alustaa jossa kaikilla työntekijöillä on mahdollista kommentoida tai tuoda arvokasta tietoa muille jaettavaksi?

Viisaita ajatuksia voi syntyä työpaikan kahvitauolla

Miten meni noin omasta mielestä? Palautetta tarvitaan

Palautteen antamisen mahdollisuus on myös osallistamista ja asiallisesti tehtynä antaa tärkeää lisäarvoa yrityksen toimintaan. Keräätkö palautetta jostakin tehdystä muutoksesta tai toiveita muutoksesta myös henkilöstöltä? Tuhannen taalan paikka kerätä hyödyllistä tietoa. Millä osoitat arvostavasi alaisia tai työyhteisöä? Kysymällä työyhteisön mielipidettä, järjestämällä ideointisessioita, keräämällä työryhmiä eri ammattilaisista. Ota päätöksentekoon mukaan joku jolla on asiantuntemusta työyhteisön sisällä.

Ai juu, mehän muuten päätettiin…

Viestintä on iso osa osallistamista. Ymmärrys muutokselle ja kehittämiselle on yhteistä jos myös tarpeet muutoksen on kartoitettu yhdessä. Kun työyhteisö tietää organisaation tavoitteet, ymmärretään myös miksi joitain asioita on muutettava tai joistakin asioista luovuttava.

Saisiko toivoa?

Yhteisöllisen työvuorosuunnittelun avulla työntekijälle luodaan mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä hallintaan ja kaiken lisäksi se helpottaa työvuorosuunnittelijan työtä. Ei enää ”saisiko toivoa tuota tai tuota vuoroa tai mulla olisi tuossa sellainen tarve”… Tällä tavalla voidaan välttää myös sairauspoissaoloja kun ihmiset itse pääsevät vaikuttamaan omaan työhyvinvointiin.

Voiko osallistamisesta olla haittaa?

Ristiriitoja ja erimielisyyksiä voi syntyä kun asioita katsotaan useammasta eri vinkkelistä. Mutta niinhän elämässä yleensäkin käy että kaikki parhaimmat ideat eivät synny sulassa sovussa. Älkäämme pelätkö ristiriitatilanteita. Osallistamisessa saatat kohdata myös vastustusta ja passiivisuutta. Näitä tunteita saattaa nousta pintaan henkilön kokemista aiemmista pettymyksistä tai pelosta uskaltautua muutokseen ja tuoda oman äänensä kuuluviin. Osallistamisessa kannetaan myös yhteisesti vastuuta tehdyistä päätöksistä ja niihin sitoutumisessa.

Ja lopuksi…

Vältä liian monimutkaisia prosesseja, siihen väsyy itsesi lisäksi koko työyhteisö, ”keep it simple” kuten eräs suomalainen  jääkiekkovalmentaja on aikoinaan todennut.

Tasapaino osallistamisen ja tehokkaan päätöksenteon välillä on myös tehtävä selkeästi. Jos liikaa kyselet mielipiteitä etkä uskalla rajata mitään pois, syntyy ahdistusta ja ärräpäitä. Raamit luo johto mutta raamien sisällä saa ja pitää temmeltää.

Minna Seppälä

Olen avosairaanhoidon ammattilainen Minna Seppälä. Olen toiminut terveysasemalla sekä sairaanhoitajan tehtävissä että esimiestehtävissä yhteensä 16 vuotta.

Tarjoan konsultaatioapua perusterveydenhuollon kehittämis- ja parannusprojekteihin. Voin toimia lisäresurssina kehitystyön muutoksessa, esim. puhelintyön parantamisessa, sähköisten palvelujen käynnistämisessä ja parantamisessa ja myös hetkellisten jononpurkujen apuna. Jos olet törmännyt muutosprojektien sakkaamiseen tai muutosvastarintaan vähäisten henkilöresurssien takia, tiedät mihin tarvitset palvelujani.

Olen kaksikielinen 5-kymppinen porvoolainen, toimin sujuvasti sekä suomen- että ruotsinkielellä. Teen työn joko etänä tai paikan päällä, ihan miten sovimme. Potilastyöt Itä-Uudenmaan, Vantaa-Keravan- sekä Helsingin hyvinvointialueilla.

Ota yhteyttä!

minna.seppala@terveysviisas.fi
044 240 7502