Terveysviisas

Minna Seppälä

Stöd till förändrings- och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården

Terveysviisas erbjuder förändrings- och utvecklingsstöd till offentliga och privata aktörer inom hälso- och sjukvården. Jag fungerar som en extra resurs och koordinator i utvecklings- och förändringsarbeten.  Sackar den här typen av arbete just för att ingen verkligen har tid att engagera sig i uppgiften? Man vet inte var man ska börja eller var man skall sluta?

Förändringsprojekt kan vara mödosamma och motstånd kan uppstå om personalresurserna är begränsade i den här typens projekt.  I sådana här arbeten har du nytta av Terveysviisas tjänster.

Kontakta mig så kartlägger vi behoven för din enhet.

Bekanta dig med mina tjänster nedan om!

Administrativt projektarbete

Behöver din enhet hjälp med att försäkra tillgängligheten eller hjäp med att förstärka kontinuiteten i vården? Rinner en del av patienterna till specialsjukvården trots att hjälpen borde kunna erbjudas i primärhälsovården?

Terveysviisas kan kartlägga och erbjuda förändringar i telefonarbetet för förbättring av telefonservice,  förstärka lansering av e-tjänster, skapa eller förbättra team-modeller samt starta eller lansera nya aktiviteter. Kontakta mig så kan vi tala mera om din enhets behov.

Stöd för patientarbetets vardag

För att inte glömma grundarbetet och dess innehåll erbjuder jag även mina tjänster för sjuksköterskeuppgifter inom hälso- och sjukvården. Jag kan till exempel anställas som sjukskötare för att avveckla köer som bildats samt för säsongsuppgifter i patientarbetet. Telefonarbete, tidsbundna undersökningar, sjuksköterskejourarbete är exempel på grundläggande arbetsuppgifter som jag erbjuder. 

Minna Seppälä

Jag är Minna Seppälä, yrkesverksam inom öppenvården. Jag har arbetat på hälsocentralen i både sjukskötar- och förmansposition i totalt 16 år. Jag erbjuder konsultationshjälp för utvecklings- och förbättringsprojekt inom öppenvården.

Jag kan fungera som en extra resurs i omvandlingen av utvecklingsarbete, t.ex. förbättra telefonarbetet, lansera och förbättra elektroniska tjänster och även hjälpa till med tillfällig köbildning.

Om du har stött på motstånd mot förändringar på grund av
begränsade personalresurser,  har du nytta av mina tjänster.

Jag är en tvåspråkig 50-åring från Borgå, jag talar flytande finska och svenska. Jag kan sköta arbetet antingen på distans eller på plats och ställe. 

Tag kontakt!

minna.seppala@terveysviisas.fi
044 240 7502